Napomene o instalaciji:

 • PocketBarKod aplikacija na WindowsCE uređajima zahteva APP AQL server i PocketServer aplikaciju
 • Aplikaciju snimite na memorijsku karticu ukoliko je moguće, u suprotnom reset uređaja ili pražnjenje baterije bi je moglo obrisati

Uslovi za rad aplikacije

 • PocBK: framework 2.0, OS WinCE ili Mobile
 • PocketApp: framework nebitan, WinCE ili WinMobile
 ALI: dešava se da neki uređaj neće da radi, pa ipak mora da se proba.

Podešavanje aplikacije

Podešavanje PocketBarKod aplikacije se nalazi u PocketBarKod.ini datoteci, primer sadržaja:

Host=127.0.0.1            / IP adresa ili imd računara na kojoj je pokrenuta PocketServer aplikacija
Port=5050               / Port na kojem se osluškuje kominikacija, može se desiti da firewall blokira pa treba podesiti
AutoLogin=True            / True automatski pokreće aplikaciju; False zahteva unos korisnika i lozine (provereva se APP korisnik)
BarKodSeparator=*           / 
ShowArtSifra=True           / Da li se prikazuje šifra artikla (Šifra + Naziv)
ExternalBarKodHandler=False      /
SifraAkoNemaBarkoda=True       / Da li se pretražuje šifra ako nema bar koda
BarKodFocusPauseInterval=5000     /
FocusKolicina=False          / Posle iščitavanja bar koda da li se fokus prebacuje u unos količine
LastMag=2               /
Opt1=Ucitavanje bar-kodova	BKMAG / Opcije menija
Opt2=Otpremnice	OTP, otpvp-
Opt3=Ulazne fakture	DOS, uf-
Opt4=Interni nalozi	INT, vpmp-
Opt5=Uvoz	DOS, ufi-
StartupOption=0            / Koja od nabrojanih opcija se automatski pokreće po startovanju, 0 otvara meni