Primer podešavanja za Gmail.com:

SMTP server.: smtp.gmail.com 
Username....: pera@gmail.com 
Password....: ******* 
Port........: 465 
Authent.....: Plain SSL/TLS.....: [x] 
Pošiljalac..: "Pera Peric" <pera@gmail.com>

Potrebno je generisati poseban password za program, nije moguće koristi vaš redovan Gmail password:

 

 

 

 

 

 

Ovako dobijate password za mail (po primeru sa slike: „llorjlcxjarwkkkx“ ) koji treba uneti u APP podešavanja.