Ako imate računar (1) na kome je podešena VPN konekcija ka računaru (2) i ako se sa računara (3) Remote desktopom povežete na računar (1), pa startujete VPN konekciju, veza između (3) i (1) se prekida, jer se u VPN sada vide nove adrese forsirane VPN-om. Da bi to radilo treba uraditi sledeće:

vpn1 vpn2 vpn3