Amortizacija za sredstva razvrstana u grupe od 2 do 5 se utvrđuje primenom degresivne metode na ukupnu vrednost sredstava razvrstanih po pojedinoj grupi (član 10. stav 5. Zakona o porezu na dobit preduzeća i član 4. stav 1. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe).
 
Izveštaj „Specifikacija osnovnih sredstava grupe 2-5“ daje specifikaciju osnovnih sredstava po poreskim grupama i to posebno početno stanje, pribavljena i otuđena sredstva. Podatak iz kolone „početno stanje“ se ne može direktno porediti sa početnim stanjem osnovnih sredstava po poreskim propisima, jer se radi o zbiru početnih stanja po knjigovodstvenim propisima. Ovaj podatak je imao funkciju samo kada je prvi put rađen obračun poreske amortizacije, jer je shodno članu 9. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe osnovicu za amortizaciju sredstava na dan 1. januara 2004. godine (kada je prvi put počeo obračun poreske amortizacije po ovom, novom sistemu) činila neotpisana vrednost sredstava utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine. Tada je ovaj izveštaj korišćen da bi se dobili podaci o neotpisanim vrednostima pojedinačnih sredstava razvrstavnih po grupama od 2 do 5 i da se dobije zbir neotpisanih vrednosti po grupama. To su bile početne vrednosti za grupe 2 do 5 za obračun poreske amortizacije za 2004. godinu. Znači, ovaj izveštaj se jedino može slagati za 2004. godinu sa početnim saldima grupa 2 do 5 obrasca OA, jer je upravo iz tog razloga i napravljen. Za godine posle 2004. ovaj podatak se ne koristi.