Poreska amortizacija je za grupe od 2-5 grupna, tj. nema informacije o pojedinačnim sredstvima koje se amortizuju. Jedina informacija je o sredstvima koja su u toku godine nabavljena ili otuđena i to se može videti na specifikaciji (F6). Zbirni pregled poreske amortizacije se gleda komandom F5, na primer:

───── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
      Početni sald  Pribavljena     Otuđena     Neotp.vredn.
Grupa    grupe        sredstva     sredstva       (2+3-4)
───── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
  1         2            3             4             5
───── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────
  2     220.000,00      3.000,00          0,00    223.000,00
  3      20.500,00          0,00      5.000,00     20.000,00
  4           0,00          0,00          0,00          0,00
  5     350.000,00          0,00          0,00    350.000,00
───── ──────────── ───────────── ───────────── ─────────────

Na ovom primeru su u toku godine nabavljena sredstva grupe 2 u vrednosti od 3000 i otuđena sredstva grupe 3 u vrednosti od 5000. Na osnovu početnog stanja i ovih promena, dobija se nova vrednost u koloni 5. Pri tom specifikacija koja se dobija na F6 sadrži samo spisak OS koja su nabavljana (kolona 3) i otuđena (kolona 4). Početno stanje se ne može nikako direktno porediti sa nekom specifikacijom. Vrednosti u koloni 5 dalje ulaze u obračun, pri čemu ako je preostala vrednost manja od prosečne petostruke bruto zarade, vrednost cele grupe postaje nula. Tako dobijene vrednosti su početna stanja za sledeći obračun.