Od 1. marta ove godine na sve usluge stranih pravnih lica plaća se poseban porez po odbitku. O tome kako se i kada obračunava ovaj porez, možete naći dodatne informacije na adresi:

www.neobilten.com/porez-po-odbitku-na-prihode-od-usluga-n/

Nova verzija App-a podržava ovaj obračun i kreiranje odgovarajuće poreske prijave PDPO/S. Izaberite opciju Poslovanje/Porezi/Porez po odbitku. Tako dobijate mogućnost da kreirate novi obračun (F2), izbrišete (F3) ili izmenite (F4) postojeći obračun. Za svaki obračun treba zadati propisane podatke (podaci o prijavi, podaci o isplatiocu, primaocu, itd). Unos se odvija preko sledeće forme:

 

pdpos1

 

Kada se unesu svi podaci, prijava se može štampati komandom F5. Papirna verzija prijave se koristi samo interno, PU prihvata isključivo prijave u elektronskom obliku (XML) koji se dobija komandom Ctrl-F9. XML prijava se šalje na server PU i tada se dobija BOP za uplatu, slično kao kod objedinjene naplate. Kada se dobije BOP, komandom F9 možete generisati nalog za plaćanje.  Obračun na kraju treba zaključati komandom „Z“.

 

pdpos2