Posete komande

F2 – Novi korisnik

F3 – Brisanje korisnika

F4 – Izmena

F5 – Print

Sh-F5 – Štampa svih

F7 – Selekcija korisnika: SVI > Selektovani > Sa licencama > Bez def.ključa > SVI

Alt-F9 – Generisanje angažovanja za zadati period i firmu.

Ctrl-F9 – gen.angazovanja za tekuceg korisnika

Sh-F9 – Vrednost angazovanja

F11 – Faktura

Ctrl-F11 – Faktura za sve selektovane

Ctrl-N – menja oznaku za „nocni“ rad, odnosno rad posle radnog vremena

Tab – selekcija korisnika

Ctrl-F2 – Selekcija firmi po ključu

Ctrl-F3 – Skidanje selekcije

Space – brisanje angažovanja

Alt-F – trazi korisnika

Alt-P – izmena popusta