Povezivanje PocketPC sa mobilnim telefonom

Ukoliko PocketPC nema svoju GSM karticu, treba obezbediti pristup Internetu preko mobilnog telefona. To se obično radi preko bluetootha.

– Uključiti BT na PPC-u. Klikne se na ikonicu za BT, pa Settings:

Profile = Default
Name=Pocket_PC
Allow othre devices to connect
FileTransfer/Enable
SerialPort/Enable
DialUp/Enable (COM1, 9600, Hardware)

– Izabere se BT Manager, New Connect, Partner with a cell phone. Izabere se telefon ili „Unknown“.

– Na mobilnom treba uključiti BT i uključiti da je telefon vidljiv sa drugih uređaja.

– Na PPC se izabere telefon sa spiska vidljivih/definisanih. Definiše se password za pristup.

– Na mobilnom se kuca ista šifra i veza se uspostavlja. Može se staviti i Set as authorised da se ne bi uvek kucala šifra.

– Na PPC se uključi da je to default konencija za Internet.

– Konekcija se definiše na Setings. Connections, Add New modem connections.

Name=Nokia E51 BT
Modem=BT Dialup modem
number=*99#
user=telenor
pass=gprs
advanced/baud rate=9600

– PPC je konektovan kada se u vrhu ekrana pojave dve suprotne strelice, ali bez „X“ u dnu. Konekcija se inicijalizuje klikom na ovu ikonu, pa na „*99#“ ili se startuje IE pa se izabere pregled nekog sajta. Posle ovoga se normalno radi. Konekcija se prekida posle nekog vremena. Ukoliko se PPC priključI na PC, konekcija ide preko PC-a, ne preko BT-a.