Ukoliko u trenutnu otvaranje nove godine niste imali ispravno stanje zaliha, App omogućava da se naknadno prenesu ispravni popisi zaliha. Obično se to dešava jer posle otvaranja nove godine stignu neki ulazni računi, pa se na taj načIn izmeni stanje. Ukoliko je promena izvršena na 2-3 artikla, najlakše je da se uđe u izmenu popisa, ali ako je veći broj artikala obuhvaćen promenama – jednostavnije je da se prenese novi popis iz stare godine. To se radi na sledeći načIn:

1. Prvo se uđe u prethodnu godinu u Pregled artikala, i sve količine se ažuriraju sa CTRL+F8. Ovo nije obavezan korak ako ste ranije sredili zalihe.

2. Zatim se uđe u Zalihe/Popis artikala i formira nova popisna lista sa F2 (sa datumom 01.01.GG.), a kada se uđe u stavke tog popisa, u koloni POPISANO se aktivira komanda F5 koja kopira količine koje se trenutno nalaze NA STANJU. Isto to se uradi i u koloni KNJIGOVODSTVENA KOLIČINA: F5, pa ENTER. Na kraju treba sačuvati ovaj popis.

3. Ovaj popis NE TREBA zaključavati, on služi samo da se prenese, odnosno ISKOPIRA u novu godinu, i kopiranje se na njemu aktivira komandom ALT+W (na kratko će se videti poruka “Kopiranje popisa”, i tako je popis sačuvan u clipboardu)

4. Sada se prelazi u novu godinu, ulazi se u Zalihe/Popis artikala i briše se stari popis, da bismo na njegovo mesto upisali novi. Stari popis mora prvo da se otključa, pritiskom na “Z” na tastaturi… tek onda može da se briše sa F3. Novi popis, koji se nalazi u clipboardu se poziva komandom ALT+R. U ponuđenom spisku se nađe na dnu liste (pored broja i datuma popisa nalazi se datum i vreme upisa, pa se po tome prepoznaje) i na njemu aktivira ENTER. Za metod upisa izaberite ŠIFRA/NAZIV artikla.

5. Na kraju, ovaj popis samo još treba upisati u zalihe, a to se postiže ZAKLJUČAVANJEM (taster “Z” na tastaturi) – preporučuje se da se opcija “UPIS CENA” deaktivira (isključiti oznaku “X”), kako ne bi poremetila tekući cenovnik, ako ste u međuvremenu menjali neke prodajne cene.

NAPOMENE:

  • Da bi popis i knjigovodstveno stanje dobijeno na ovaj način bilo tačno neophodno je da zbirni saldo magacina bude ispravan, što se proverava komandom ALT+F8 u pregledu zaliha (opcija “Neispravni zbirni saldo kartice”) posebno za nabavnu i za prodajnu vrednost.
  • Druga varijanta je da se knjigovodstveno stanje učita komandom SHIFT+F5 koja računa stanje na zadati dan, a preduslov da ovo stanje bude tačno jeste slaganje prometa i stanja za magacin (izveštaji “Stanje na određeni dan” i “Ukupan ulaz/izlaz”)
  • Ako u staroj godini niste otvarali nove artikle, za metod upisa kod učitavanja popisa izaberite „ID Artikla“. ALi, ako ste otvarali nove artikle, izaberite „Šifra/Naziv artikla“. U ovom slučaju svi artikli moraju imati upisane šifre i one moraju biti iste u staroj i u novoj godini.