Proverite šta stoji u sistemskim opcijama „Transfer i clipboard“ za selekciju artikala. Ako je samo „Šifra“ ili „Naziv“ proverite da li svuda postoje šifre /nazivi i da li su različiti za svaki artikal. Najbolje je staviti „Kombinovano“, ali to znači da šifre i nazivi moraju biti identični u obe
poslovne godine.