Opis

Prilikom spravljanja nekog jela normativ trebuje sirovine u jednoj jedinici mere (npr. KG ili L), a dobavljač fakturiše u nekoj drugoj jednici mere (npr. KOM). Prilikom unosa UF sve jedinice mere moraju biti usaglašene sa potrebama normativa, tako da se pretvaraju u odgovarajuće.

Primer 1: kupuje se brašno u ambalaži od 25 KG, dobavljač fakturiše 1 KOM po ceni džaka. Operater koji unosi UF treba da kuca ulaz za 25 KG i da preračuna cenu po jednom kilogramu.

Primer 2: kupuje se žestoko piće u ambalaži od 0.7 L, dobavljač fakturiše 5 KOM po ceni jedne flaše. Operater treba da kuca ulaz za (5 x 0.7) = 3.5 L i da preračuna cenu po litri. (ovde nije razlog normativ, nego merenje preostale količine pića na kraju smene, a ona je uvek u litrama, bez obzira na zapreminu ambalaže)

Podešavanja

Na registratoru UF uključiti element “MODEL UNOSA DOKUMENTA”.

Procedura rada

Prilikom unosa UF odabrati odgovarajući model unosa: ako je na dokumentu od dobavljača odštampana vrednost bez PDV, koristiti model br. 7-Kol,cena,vrednost. Ako je odštampana vrednost sa PDV-om, preporučuje se model br. 5-Kol,vredn+PDV,rabat. Ideja je da se unese samo zaprimljena količina i ukupna vrednost, a program preračunava cenu po jedinici mere.

Kada se pravi ulaz sirovina, kalkulacijom se prodajna cena ne zadaje (odn. ostavi se da bude jednaka nabavnoj). To je zato što se sirovine u DPU knjizi vode samo količinski, ne i finansijski.

Međutim, kada se pravi ulaz flaša “žestine” (svega što se kupuje na flašu, a prodaje na čašicu), potrebno je formirati i prodajnu cenu da bi se DPU knjiga uklapala sa dnevnim fiskalnim izveštajem. Postupak je sledeći:
– Ulaz se evidentira u litrama (preračunom na litre na gore opisani način – ako je potrebno, tj. ako ambalaža nije od 1 L), na artikal “_piće – flaša 0.7” ili “_piće – flaša 1 L )
– formira se sastavnica za artikal “PIĆE – ČAŠICA 0.03” (ili “PIĆE – ČAŠICA 0.05 ako se servira ova doza)
– U kalkulaciji se prodajna cena zadaje po LITRI, odn. po jedinici mere koja je prilikom ulaza korišćena. To znači da se cena jedne čašice od 0.03 množi sa 33,33 (a ako je čašica od 0.05, onda se cena čašice množi sa 20) i tu može doći do minimalnog neslaganja usled zaokruženja na 2 decimale.