Ovaj model se koristi za dividende i udele u dobiti.