Ovaj model se koristi kod obračuna prihoda od pokretnosti.