Dodao sam na korisnicima (F4), komercijalistima i magacinima polja za lične podatke (ime, adresa, telefon, LK, jmbg). Takođe sam izmenio nekoliko skriptova da bih pokazao kako se ovo može koristiti. Na primer, izmenio sam o_dfak.sys tako da u dnu ispisuje:
   FAKTURISAO:                     ROBU PREDAO:           

___________________            ___________________             
 %_UsrIme                %      %_MagIme                % 
 %_UsrAdr                %      %_MagAdr                % 
 %_UsrTel      %                %_MagTel      %           
 LK: %_UsrLK    %               LK: %_MagLK   %
Za FAKTURISAO se uzimaju podaci od usera, a za PREDAO podaci od magacina (magacioner). _Usr* i _Mag* su predefinisane promenljive koje daju lične podatke. Takođe sam izmenio i O_INTVK.SYS internu kalkulaciju:
   KALKULISAO:           ROBU PREDAO:          ROBU PRIMIO:     


___________________  ___________________   ___________________      
 %_UsrIme         %  %_MagIme          %   %_Mag2Ime         % 
 %_UsrAdr         %  %_MagAdr          %   %_Mag2Adr         % 
 %_UsrTel      %     %_MagTel      %       %_Mag2Tel      %           
 LK: %_UsrLK    %    LK: %_MagLK    %      LK: %_Mag2LK   %
Ovde se podaci od usera uzimaju za kalkulanta, magacioner 1 izdaje robu, a magacioner 2 prima robu.
Naravno, ovde se sad može praviti milion kombinacija, ali ovo je osnova. Za sve ovo se koriste f-je za učitavanje ličnih podataka:
GetUser („SYSTEM“) – Vraća _Usr* varijable na osnovu imena korisnika
GetKomUser („F“/“P“) – Vraća _Kom* varijable na osnovu ID-a komerc.
Zadaje se „F“ za komercijalistu na fakturi i „P“ na partneru.
GetMagUser (nMag) – Vraca _Mag* varijable na osnovu ID magacina