Podrazumevani F5 skript za fakturu je o_fak.sys. Ovi skriptovi se uvek sistemski osvežavaju instalacijom nove verzije.

Prilikom generisanja prvo se gleda P_XXX skript u aktivnom poddiru. Zatim P_XXX skript u sistemskom diru /APP, a na kraju sistemski skript O_XXX. Znaci, kad se menja skript, uvek se napravi kopija od O_XXX u P_XXX i ta kopija se dalje menja po potrebama. Skript u poddir se stavlja SAMO kada ima vise programa koji zahtevaju razne skriptove za profakture i slicno. Inace se sve radi u /APP diru.

APP\2081\p_fak.sys → APP\p_fak.sys → APP\o_fak.sys

Osim podrazumevanih varijanti, komandom Alt-F10 na resgistratoru u polju PRINT SCRIPT može se upisati proizvoljan naziv skripta.

     Default   Custom   ALT-F10 skript 
F5    o_fak.sys  p_fak.sys  p_xxxxx.sys
Sh-F5   o_dfak.sys p_dfak.sys p_xxxxx2.sys
Alt-F5  o_fak3.sys p_fak3.sys p_xxxxx3.sys
Ctrl-F5  o_fak4.sys p_fak4.sys p_xxxxx4.sys