Nova fiskalizacija funkcioniše tako što se fiskalni račun fiskalizuje na tzv. procesoru fiskalnih računa (PFR). Kada u programu unesete stavke računa i zaključite račun, račun se šalje na fiskalizaciju u PFR. Kada se fiskalizuje, program dobija fiskalizovane podatke koji se dalje prikazuju na računu, a PFR račun šalje na server Poreske uprave (PU). Slanje na server PU nije trenutno, pa se fiskalizovani računi mogu videti na portalu PU sa određenim zakašnjenjem.

Postoje dve vrste PFR: virtuelni i lokalni. Virtuelni PFR (V-PFR) se nalazi na serveru PU i njemu šaljete zahteve preko interneta. To znači da ga možete koristiti samo kada imate internet. Da bi V-PFR radio potreban vam je digitalni sertifikat PU koji treba instalirati na računaru.  Dešava se iz raznih razloga da V-PFR nije uvek dostupan: može doći do prekida interneta ili server PU može da bude nedostupan itd.  Zato je uveden lokalni PFR (L-PFR). To je program koji se instalira na vašem lokalnom računaru i on fiskalizuje račune bez obzira da li radi internet. L-PFR čuva fiskalizovane račune dok se ne uspostavi internet konekcija, a tada šalje na server PU sve do tada fiskalizovane račune. Za njegovo korišćenje neophodan je sertifikat na kartici (bezbednosni element) i čitač kartica.

Koji od ova dva procesora treba koristiti? Wings ESIR podržava obe vrste PFR i vi imate izbor koji ćete koristiti. V-PFR je nešto brži u praktičnom radu, ali ne može da radi ako nema interneta ili je server PU nedostupan. L-PFR radi malo sporije, ali radi i bez interneta. U suštini je svejedno, izaberite PFR koji vam u datom trenutku više odgovara. Izbor PFR je veoma jednostavan: u kasi u pregledu računa aktivirajte komandu Alt-P i iz ponuđenog menija izaberite opciju Fiskalni procesor.

U formi pod nazivom Aktivni PFR je upisana oznaka PFR-a koji se trenutno koristi. Obično prvo slovo označava da li je u pitanju Lokalni ili Virtuelni PFR. Izbrišite oznaku i pritisnite ENTER. Dobija se spisak svih raspoloživih PFR-ova:

Pomerite kursor na željeni PFR i komandom Enter izaberite željeni PFR. Program ga automatski testira i ako je sve u redu, daje vam mogućnost da nastavite rad. PFR možete menjati neograničen broj puta bez ikakvih problema. Bez obzira koji koristite, važno je da vam oba PFR budu pravilno instalirana i podešena.

Ukoliko fiskalizaciju radite preko faktura, onda procesor možete birati tako što iz faktura startujete ESIR (Alt-F10) i dalje radite kako je prethodno objašnjeno.