U velikom broju prodavnica praktikuje se tzv. prodaja „na poček“, gde kupac
dođe i ostavi ček na pun iznos, bez upisanog datuma, a pazari za neki manji
iznos. Svaki put kada kupac dođe i kupuje, u njegovu karticu se upisuje
iznos koji je pazario, a kada taj iznos dostigne vrednost čeka, ček biva
pušten na realizaciju. (Mi slično radimo sa C – marketom na B.Brdu, samo
umesto da ostavljamo čekove, mi uplatimo preko računa neki iznos, i oni
u jednoj svesci vode evidenciju o tome koliko je kupovano i koliko je ostalo)

Dakle, procedura je sledeća :
– U App-u otvoriti novi tip partnera (nije neophodno)
– U App-u u EMP sa F9 dodati novi tip prodaje „ODL. čEK“ (nije neophodno)
– U kasi nakon izdavanja računa samo sa F4 tom računu pridruziti ime kupca,
u napomenu upisivati broj računa u App-u (zbog kasnijeg lakseg nalazenja)
– Kada kupac donese ček, u njegovu karticu RUčNO upisujemo u kolonu POTRAŽUJE
iznos sa čeka

pikanterija : U PRONTO marketu, tip prodaje „ODL. čEK“ je tako podesen da se
ne stampaju na fiskalnom racuni na ovaj nacin placeni, pa kada se ispuni
iznos čeka, onda oni na osnovu upisanih brojeva računa u karticu kupca vrše
pretraživanje u kasi (F7) i štampanje TIH računa na fiskalnom stampaču (F5).