– Ako je na ulaznoj fakturi za to polovno vozilo iskazan pdv, na izlaznoj fakturi se obračunava pdv i fiskalni isečak ide uvek sa pdv-om (čak iako se prodaje nekome ko ima pravo na oslobođenje od pdv-a).

– Ako na ulaznoj fakturi za to polovno vozilo nema pdv-a, na izlaznoj fakturi se ne obračunava i ne iskazuje pdv, fiskalni isečak ide bez pdv-a (sa poreskom stopom 0), a za potrebe obračuna pdv-a se vrši obračun pdv-a na razliku između prodajne i nabavne cene putem preračunate stope. Znači ako je kupio auto za 100.000 a prodaje ga za 150.000, pdv koji obračuna je jednak (150.000-100.000)/118*18=7.627,12 (ali se, ponavljam još jednom, ne iskazuje na fakturi).