Ovaj modul se koristi za obračun kod otkupa sekundarnih sirovina.