Opis

Prodaja na malo ambasadama, konzulatima i sl. se obavlja bez PDV i podrazumeva posebnu evidenciju. Detaljnije se može videti u PS 18/2010, s.65.

Podešavanje

– Otvori se poseban registrator izlaznih faktura, na primer “FAKTURE AMBASADE”. Na njemu se uključi MP fiskalizacija.

– Formirati poseban skript za štampu. Na fakturi ne treba iskazati PDV, a u napomenu staviti: “Oslobođeno PDV po čl. 24 stav 1. tačka 16 Zakona o PDV”

– Obavezno je formiranje posebne KIF za ovakve fakture, pri čemu se ovakav promet u KIF knjiži u koloni 8.

– Otvori se poseban tip dokumenta (na primer, AMBASADE) u kojoj se stave sledeći parametri:

NAZIV..........: AMBASADE                       
POREZ NA IZNOS.. 0     (UKALKULISAN)
POREZ NA RAZLIKU 0                          
PRIKAZUJE SE.... 0                          
POREZ NA USLUGE. P20                         
NUDI SE POREZ... ARTIKLI                       
TIP FAKTURE..... Sa pr.odb.osl.         

Procedura rada

– Izabere se Ulaz/izlaz, Izlazne fakture, FAKTURE AMBASADE, zatim se sa F2 kreira nova faktura. Unos fakture se obavlja po standardnoj proceduri za unos faktura.

– Prilikom unosa stavki unosi se puna MP cena sa PDV. Normalno se može uneti i rabat.

– Ukoliko postoje, usluge se evidentiraju po ceni bez PDV, sa oznakom poreza P20.

– Posle snimanja faktura se fiskalizuje komandom F10. Uključi se opcija FISKALIZACIJA, enterom se pređe na tipove plaćanja i unese iznos koji kupac plaća u odgovarajućoj valuti. Program nudi iznos umanjen za PDV, odnosno tačno onoliko koliko kupac plaća. Pritiskom na enter račun se fiskalizuje i štampa se fiskalni isečak na kome je iskazan PDV.

– Kartica kupca će biti zadužena iznosom bez PDV.

– U KEPU se ova faktura knjiži kao razduženje u iznosu bez PDV, a posebno se iskazuju storno PDV i eventualni rabat. U opis stavke se OBAVEZNO ručno upisuje napomena o oslobođenju (broj SNPDV, …). Na primer, ako je MP cena 120 din:

opis zaduzenje razduzenje
faktura 100
storno pdv -20

Ako faktura ima dodatni popust od 10%:

opis zaduzenje razduzenje
faktura 90
storno pdv -18
popust -12