Postoji mnogo različitih stvari koje mogu učiniti da App radi sporije nego što je normalno.

Prvo treba proveriti rad programa na serveru, ako je moguće. Ako na serveru radi dobro, a na stanicama loše, postoji neki problem u mreži. Naravno, treba imati u vidu da radne stanice uvek rade nešto sporije nego server, zato što se svi podaci provlače kroz mrežu, dok se kod servera sve odvija u lokalu. Ukoliko postoji neki problem na mreži, obavezno ga treba otkloniti. Spisak uključuje neispravne mrežne kartice, rutere, neispravan računar, …

Da li je računar ima viruse? Ovo treba prvo proveriti, jer zaražen računar može da pravi ogromne probleme u radu. Između ostalog, postoje virusi koji ometaju mrežni saobraćaj i tako jako usporavaju App. Samo postojanje AV programa ne znači previše, naročito ako se redovno ne updateuje.

Da li korisnik startuje više instanci App-a istovremeno. Tada je normalno da App radi sporije, jer se zagušuje mrežni link. U ovom slučaju treba obavezno uključiti sistemsku opciju I Am Idle. Takođe treba povećati Task interval na najmanje 10 sekundi.

Ako se sporo otvaraju neke opcije, može se desiti da ima dosta izbrisanih slogova u nekoj tabeli. To je normalno posle nekog perioda korišćenja, a naročito se javlja kad se radi dosta izmena velikih dokumenata (na primer, menja se zapisnik o popisu ili neki veliki nalog GK). Najbolje je uključiti DEBUG i pratiti kod otvaranja (T_USE) koja tabela dugo stoji. Zatim treba prepakovati tu tabelu ili još bolje ceo program. Naročito proveriti tabele LOGIN.DBF, TRANS.DBF i sl.

Ako sporo rade tabele artikala, treba uključiti na njima opciju “samo za čitanje” čime će se sprečiti stalan upis filtera u bazu i sve će raditi brže.

Monitor za štampač. Postoje drajveri za štampač koji instaliraju razne “monitore” koji ispisuju informacije o štampi i statusu štampača. Neki od tih programa mogu potpuno da blokiraju ostale programe, pa ih treba isključiti.

Antivirusni programi. Veoma je bitno da se pravilno podese AV programi koji se koriste. Treba sprečiti skeniranje datoteka sa ekstenzijama DBF, DBT i NTX, jer App u takvim datotekama čuva podatke i one ne mogu biti zaražene. Pošto App stalno radi sa ovakvim datotekama, njihovo skeniranje bi potpuno paralisalo sistem. Treba proveriti i ostale dostupne opcije AV programa koje će smanjiti opterećenje.

Nastaje usporenje kod ulaska u kartice partnera. Ulazak u kartice partnera bi morao da bude skoro trenutan. Međutim, App ima sistem koji kod otvaranja kartice proverava da li je ona ispravno zatvorena. App kod svakog upisa u karticu zatvara tu karticu i u normalnim uslovima se ne može desiti da neka kartica nije zatvorena. Ali, ako se program prilikom upisa prekine iz bilo kog razloga, kartica može ostati neispravno zatvorena. Ako program to otkrije prilikom ulaska u karticu, automatski poziva proceduru za zatvaranje kartice što blokira ne samo taj program, nego i ostale korisnike. Posle jednog zatvaranja, sledeći ulaz je ponovo normalan. Ukoliko želite, možete isključiti ovu opciju (SIstemske opcije/Partneri i kartice/Automatsko zatvaranje). Takođe možete komandom Alt-Z isključiti zatvaranje stavki samo na izabranom partneru (recimo, u pitanju je neka kartica koju ne treba zatvarati). Ali, imajte u vidu da vam tada nisu dobro zatvorene neke kartice. Moguće rešenje je aktiviranje opcije Partneri/Operacije sa karticama/Zatvaranje svih kartica koja “resetuje” sve kartice. Ali, ovo obavezno treba puštati van radnog vremena, jer opterećuje sistem. Obicno problem nastaje kod kartica na kojima se vode uplate fizickih lica i sl.

Ako neki korisnik ostavi program koji prijavljuje grešku. Ako iz bilo kog razloga program prijavi neku grešku, obavezno treba skloniti poruku (pritiskom na Enter), jer kad je aktivna poruka ostali korisnici mogu biti blokirani.

Izbegavati zahtevne operacije dok rade ostali korisnici. Program prilikom upisa podataka u bazu lokuje tabele i tada ostali korisnici ne mogu pristupati tim tabelama. Ovaj upis normalno traje veoma kratko. Ali, neke obrade duže traju, a blokiraju tabele tokom obrade. Primeri su sva preknjižavanja, učitavanje podataka iz transfera, korekcije cena, izmene većih dokumenata… Zato ove operacije treba maksimalno izbegavati u vreme kad rade ostali korisnici.

KARCON tabela. Ovo je tabela veza između stavki u karticama kupaca i dobavljača. Ako se povremeno ne briše može jako narasti i usporavati rad. Treba je potpuno izbrisati i zatim pustiti zatvaranje svih kartica.