Umesto:

%IF r <> 0
    Ima rabata
%ENDIF
%IF r == 0
    Nema rabata
%ENDIF

Treba:

%IF r <> 0
    Ima rabata
%ELSE
    Nema rabata
%ENDIF

Znači, R može biti ili nula ili različito od nule, nema potrebe dva puta ispitivati u suštini istu stvar.