KADA ŽELIMO PROMENU CENA DIREKTNO U KASI, treba u podešavanjima kase na CTRL+F10 ući u opciju PRIKAZ PODATAKA i uključiti polje ORIGINALNA CENA. Onda se na računu može menjati cena (jednostavno, pritiskom na ENTER).