Proveravaju se dve stvari:

– Da li je ispravna vrednost prodavnice u TK (poslednji broj u koloni Zaduženje), i

– Da li se ukupno Razduženje uklapa sa ukupnom uplatom pazara.

 

 

I. Vrednost prodavnice

 

Za proveru vrednosti prodavnice u TK porede se sledeće tri stvari:

– Vrednost prodavnice (MP magacina) u trgovačkoj knjizi

– Vrednost MP magacina u Evidenciji magacina (F5 ili Sh+F5)

– Vrednost MP magacina u izveštaju Ukupan ulaz i izlaz (u izveštaju morate izabrati samo taj magacin, a gleda se vrednost koja je skroz dole i desno u izveštaju).

 

Sve tri vrednosti moraju biti iste!

 

Postoji nekoliko varijanti neslaganja, a proveru treba vršiti sledećim redosledom:

1. Razlikuju se vrednosti iz izveštaja Ukupan U/I i F5 u Evidenciji magacina. U tom slučaju treba uraditi F8 u Pregledu zaliha (naravno, za taj magacin) jer vam se sigurno razlikuju neka PC (prodajna cena) ili količina za jedan ili više artikala u odnosu na karticu(e) tog-tih artikala.

NAPOMENA: Uvek prvo uparite ove dve vrednosti jer na taj način smanjujete broj varijanti neslaganja.

 

2. Razlikuje se vrednost u TK i Ukupan U/I za taj magacin. To znači da u TK nisu upisani svi ulazi i izlazi. Ovo se dešava kada naknadno ubacite ili izmenite neki od dokumenata (ulaz ili izlaz), kada je za taj datum već generisana TK. Rešenje je ponovno generisanje TK (F4) za period u kojem se javljaju neslaganja. Ovo se dešava i kada je u nekoj EMP postoji razlika između upisanog naplaćenog iznosa i zbira vrednosti po stavkama iste.

 

3. Razlikuje se vrednost u TK i F5 u Evidenciji magacina. Vratiti se na proveru pod tačkom 1, a zatim na tačku 2.

 

4. Razlikuju se sve tri vrednosti. Svodi se na kombinaciju prve dve varijante neslaganja, te se s toga vratiti na proveru pod tačkama 1. i 2.

 

Ova priča važi za proveru vrednosti prodavnice u TK za tekući datum. Operacije i nihov redosled su skoro identične i kada se radi provera za neki raniji datum, samo što se u tom slučaju umesto F5 u pregledu zaliha koristi izveštaj Stanje na određeni dan.

 

 

II. Uplata pazara

 

Neslaganje Ukupnog razduženja i Ukupne uplate pazara najčešće se razrešava ponovnim generisanjem TK za problematični period. Generisanje neće rešiti problem ako u App nije (ili je pogrešno) uneta neka uplata ili neki izlaz. Takođe može biti problem ako je za neki dan izvršena uplata pazara sa pogrešnom sumom. Teoretski je moguće da uplata pazara za neki datum nije izvršena pa se ne može ni pojaviti u TK, ali je verovatnoća za ovo vrlo mala.