– poresko oslobođenje se smanjuje srazmerno broju časova u odnosu na puno radno vreme

– doprinosi se plaćaju na platu, s’ tim što:

  1. u slučaju da radnik radi samo kod jednog poslodavca: min i max osnovice su u punom iznosu
  2. u slučaju da radnik radi kod više poslodavaca: min osnovica je srazmerna dok je max u punom iznosu