Ova opcija se koristi za rad sa servisima Narodne banke Srbije. Princip rada je da se definiše posebna lista partnera. Wings web servisi sinhronizuju podatke sa NBS i ovu listu, a korisnik kasnije može da učita dobijene podatke. Sistem se koristi u više faza kojima odgovaraju stavke ovog menija:

Slanje liste partnera na server. Ova opcija omogućava da se na Wings server pošalje lista željenih partnera. To može biti bilo koji spisak partnera koji je vama interesantan. Možete birati između svih partnera, označenih ili neoznačenih. Kad se ova opcija startuje, lista se upisuje na naš server. Uslov za slanje partnera jeste da ima upisan validan PIB. Posle operacije se dobija lista partnera koji nisu poslati. Šalju se samo PIB-ovi za sve partnere. Ukoliko više puta šaljete spiskove, na server se upisuju svi partneri iz svih spiskova.

Lista partnera na serveru. Ova opcija omogućava da proverite listu poslatih partnera.

Brisanje liste. Ukoliko želite, ova opcija omogućava brisanje poslate liste na server.

Učitavanje izmenjenih računa. Ova opcija omogućava da se za partnere poslate na server proveri promena statusa računa. Na primer, račun je bio aktivan, a sada je blokiran. Program daje izveštaj sa listom računa kojima je izmenjen status. Kolona S1 je stari, a S2 novi status. Novi status se automatski upisuje u evidenciju partnera.

Učitavanje MB. Ova opcija omogućava da se za poslatu listu partnera automatski učitaju MB u evidenciju.

Učitavanje MB i tekućih računa. Ova opcija omogućava da se za poslatu listu partnera automatski učitaju MB i svi tekući računi.