Opis

Modul za evidenciju radnog vremena.

Podesavanja

– Prvo treba definisati radno vreme: naziv i period koji je osnova definicije (dnevni, nedeljni ili mesečni). Pritiskom na Enter dobija se definicija radnog vremena. Ovako se definisu radna vremena: prepodnevna smena, poslepodnevna, treca smena, …

Definicija se koristi tako što se svakom radniku “dodeli” jedna definicija, na osnovu čega se određuje koje je radno vreme određenog dana. Na primer, radnik dolazi na posao i normalno se prijavljuje. Na osnovu dodeljene definicije radnog vremena, računa se njegovo radno vreme i automatski upisuje u podatke o dolasku. Pri tome se koristi sledeći algoritam: Krene se od prvog datuma u definiciji i periodično ponavlja niz koji je definisan, sve dok se ne dođe do današnjeg dana. Na primer, ako je definicija počela od 2. oktobra 2000. (ponedeljak) i ima šest stavki:

Pon 2.10   8-16
Uto 3.10   8-16
Sre 4.10   8-16
Čet 5.10   8-16
Pet 6.10   8-16
Sub 7.10   9-12
Ned 8.10

Znači, radno vreme je svakog dana od 8-16, a subotom je od 9-12. Nedeljom se ne radi. Ako se radnik evidentira pod 24.10.2000 (utorak), primenjuje se radno vreme od 3.10 – 8-16.

– Definisu se statusi. Na primer, statusi mogu biti RADI, BOLOVANJE, SLUŽBENO, … Za svaki status se opciono može uključiti unos napomene, kako bi se ostavila detaljnija napomena. Na primer, status može biti SLUŽBENI IZLAZ, a napomena “Otišao u PTT”. Jedan status se mora označiti kao podrazumevani, i on se odnosi na uobičajenu evidenciju radnika. Statusi se unose i menjaju uobičajenim komandama F2, F3, F4, a komandom F8 se za određeni status može vezati i neki funkcijski taster.

– Zatim se unose podaci o radnicima, pri cemu se za svakog bira jedno radno vreme. Moze se izabrati i opcija “provera” koja oznacava da se uvek kod evidencije radnika pita koje radno vreme se primenjuje. Vazna je i interna sifra koja sluzi za identifikaciju radnika.

– Podesavaju se parametri za evidenciju:

TOLERANCIJA PREKOVREMENO – Vreme u sekundama koje ne ulazi u prekovremeni rad. Na primer, ako je tolerancija podešena na 60, radnik koji dođe do 60 sekundi ranije ili ode do 60 sekundi kasnije neće u izveštajima dobijati prekovremene sate.

TOLERANCIJA ZAKAŠNJENJA – Vreme u sekundama koje se toleriše kod zakašnjenja.

DUPLI UNOS – Koliko sekundi je tolerancija izmeĐu dva unosa podataka. Na primer, ako radnik u roku od par sekundi unese podatke o dolazku, drugi unos se neće tretirati kao izlaz ako je nastao u roku od 10 sekundi.

AUTOMATSKA ODJAVA – Ukoliko se korisnik ne odjavi, nego se tek sledeceg dana prijavi kod ulaza, da li da se pravi automatska odjava za prethodni dan?

KLIZNO RADNO VREME – U slučaju kliznog radnog vremena, ovde se navodi interval u kome radnici treba da dođu na posao. Na primer, 08:00 – 09:00. Ukoliko radnik dođe pre definisanog intervala, za početak radnog vremena upisuje se početak intervala (08:00), a ako je došao posle kraja, upisuje se kraj (09:00). Ukoliko radnik dođe u zadatom intervalu, upisuje se vreme dolaska kao početak radnog vremena. Da bi se koristilo klizno radno vreme, radnik ne sme imati definisano normalno radno vreme.

RADNO VREME SATI:MINUTA – Ukoliko je uneto klizno radno vreme, ovde treba uneti broj sati i minuta koliko radnik dnevno radi. Na osnovu tog podatka se određuje kraj radnog vremena.

Procedura

– Startuje se evidencija dolazaka (xApp /RV). Za pocetak i kraj rada se ukucava interna sifra radnika. Svaka stavka se upisuje u karticu dolazaka radnika.

– Ukoliko radnik izlazi, umesto sifre pritiska f-taster za odredjeni status (na primer, F2 – izlaz). Program pita za sifru i opciono napomenu i pocinje status “izlaz”. Kraj ovog statusa se dobija prostim kucanjem sifre radnika. Pretpostavlja se da se radnik vraca na posao, pa mu se status menja u RADI.