– POR i FOND se raspoređuju po opštini stanovanja radnika

– PIO i ZAP se raspoređuju po opštini u kojoj je sedište firme

– ZO se raspoređuje po opštini “na kojoj je zaposleni prijavljen na zdravstveno osiguranje”.

Priv.savetnik, 1 i 2/2003, strana 76.