Pregled zaliha i stanje u magacinu koje se prikazuje u int.prenosu se razlikuju ako je ukjluchena opcija Rezervacije u int.prenosima koja umanjuje stanje prikazano u stavkama prenosa za broj rezervacija na tom magacinu. Ctrl/F8 nece srediti problem jer ce samo srachunati novi, eventualno tachniji broj rezervacija, ako nisu potrebne, iskljuchiti opciju u podeshavanjima programa.