Osim standardnog knjigovodstvenog metoda vodjenja zaliha po nabavnim i prodajnim cenama koje su posebne za svaki magacin, program podržava i vođenje po referentnim cenama. Ovo se može koristiti samo za nezvanične evidencije, jer se dobijeni podaci ne mogu koristiti u knjigovodstvu. Preciznije, ne mogu se koristiti podaci o nabavnim cenama, dok se podaci o prodajnim mogu normalno koristiti.

U čemu je problem? Ako firma ima neredovnu dokumentaciju i dosta prenosa između magacina, velike su šanse da se prosečne nabavne cene po magacinima zabrljaju i onda naravno svi izveštaji ne daju dobre podatke. Kao alternativa, mogu se uvesti REF.NAB cene koje isto rade kao prosečne nabavne, ali su ZAJEDNIČKE za sve magacine odjednom. Evo primera: u dva magacina ulazi roba po raznim cenama:

M1: 10 x 100 din
M2: 10 x 120 din

Posle ovoga će stanje u M1 biti 10×100, u M2 10×120. Ako se koriste referentne cene, onda će se prilikom ulaza u M2 izračunati prosek na nivou cele firme (svih magacina) pa će stanje u M1 biti 10×110, a M2 10×110. U stvari, na referentne nabavne cene ne utiču prenosi, već samo ulazi. One su mnogo „žilavije“ na izmenu redosleda dokumenata i lakše se kontrolišu.

Da bi se uključile, treba u Sistemskim opcijama/Podešavanje programa/Cene Nabavne cene iz kalkulacije se upisuju u „A-NAB.REF“ i Nabavne cene se uzimaju iz A-NAB.REF.