Wings radi tako što se napravi novi obračun za bol>30 za 100%. Međutim, ako korisnik hoće da ima dva obračuna 65+35, gde je drugi bez isplate, onda se rade dva obračuna:

Prvi je standardni sa 65%

Drugi je na 35%, bez isplate.

U drugom obračunu se doprinosi računaju na uneti iznos, ne idu na minimalnu osnovicu. Stim što se u oba obračuna unosi pun fond sati. Tako će na PU biti poslata dupla satnica ali Nenad kaže da to nije ni bitno. Na oba obračuna mora da se stavi ono 1-postoji dodatna isplata.