Rezervacije pri fakturisanju kod ZBIRNIH REZERVACIJA

Sledeca situacija za jedan artikal:

Kol Rez
Mag1 3 4
Mag2 4 0

Kada su setovane rezervacije po magacinima, i kad fakturise iz M1 pokazuje joj se sledece:

Artikal Kol Rez
Guma xxx 3 4

Kad fakturise iz M2 pokazuje joj se:

Artikal Kol Rez
Guma xxx 4 0

I to je sasvim ispravno, jer su magacini i rezevacije odvojene.

Ali, kada su ukljucene ZBIRNE rezervacije i kad se fakturise iz M1, dobija se sledece:

Artikal Kol Rez
Guma xxx 3 0

Postavlja se pitanje gde su preostala 4 rezervisana? Objasnjenje je sledece: posto su rezervacije zajednicke, pretpostavlja se da su i zalihe zajednicke. To znaci da ima ukupno 3+4=7 komada, a od toga je rezervisano 4, znaci ostaje slobodno 3. Tako program uopste ne prikazuje neku rezevraciju i dozvoljava da se sa stanja skine 3 komada, koliko je i slobodno! AKo se gleda M2, dobija se sledece:

Artikal Kol Rez
Guma xxx 4 1

Znaci, jeste u M2 4 komada, ali ne mogu da izdam sva 4, jer je 1 vec rezervisan!