Ova opcija služi za storniranje fakture ili knjižnog odobrenja koje je ranije poslato na portal RFZO. Unose se podaci za logovanje na portal i ID broj fakture na portalu. Ukoliko je faktura poslata, ID broj se automatski nudi.

Takođe se bira tip dokumenta (lekovi li materijal), jer portal RFZO razdvaja ove fakture u različite evidencije.