Konta koja su uvek dugovna: 0,1,2,5
Konta koja su uvek potražna: 3,4,6