Poštovani korisnici,

SEF već pet dana radi jako loše. Poslate fakture satima ostaju u statusu „Slanje“, a mnogi upiti se neuspešno završavaju. Kontaktirali smo SEF razvojni tim, rečeno nam je da su svesni problema i da pokušavaju da reše problem. Nažalost, i oni nemaju neki precizan rok kada bi problemi mogli biti rešeni. Trenutni status SEF možete videti na strani:

https://wings.rs/sef/

Može vam se učiniti da je smanjenje statusa za nekoliko procenata zanemarljivo, ali je u stvari veoma ozbiljan problem: mi testiramo dostupnost tako što šaljemo najjednostavniji upit koji za određeni PIB vraća podatak da li je firma na SEF. Taj upit minimalno opterećuje sistem i u normalnim uslovima bi morao uvek da se uspešno završi. Ako se ne završi, to znači da postoji ozbiljan problem.

Jedan od problema jeste zastoj kada program pokušava da sinhronizuje podatke. Kad se ulazi u izlazne fakture program traži od SEF listu promenjenih statusa i na osnovu toga ažurira statuse. Međutim, ako SEF ne odgovori na ovaj upit, program ponovo pokušava kod sledećeg ulaza i tako koči rad sa fakturama. Zato smo izmenili sistemsku opciju u e-fakturama „Period za sinhronizaciju“ tako da ako se unese vrednost nula, program ne radi sinhronizaciju statusa i rad sa fakturama nema zastoja. Preporučujemo da ovaj parametar privremeno stavite na nulu dok se problemi sa SEF ne reše. NAPOMENA: ova opcija radi samo sa najnovijom verzijom, tako da pre aktiviranja obavezno stavite novu verziju programa.

Najčešći problem koji se javlja jeste da slanje fakture na SEF traje predugo ili se proces ne završi uspešno. U tom slučaju se dešava da SEF prihvati poslatu fakturu (i nekoliko sati kasnije) ali App nema tu informaciju pa faktura uopšte nije označena kao poslata. U tom slučaju se koristi opcija za naknadno vezivanje fakture. Prvo se traži pregled poslatih faktura za datum kada je faktura poslata (Alt-E, Pregled poslatih faktura). Tako se dobija sledeća tabela:

U ovoj tabeli gledate fakture koje imaju znak „?“ na početku reda – to su fakture koje su upisane na SEF, ali nisu povezane sa App. Stanete na red sa takvom fakturom i zadate komandu F6 – veza. Tada se dobija sledeća tabela:

U njoj su sve fakture od firme koju ste izabrali. Fakture koje su vezane za neku SEF fakturu imaju uključenu oznaku na početku reda. Pomerite kursor na odgovarajući red i pritisnite ENTER. Time ste vezali fakturu na SEF i fakturu u App.

Ukoliko na nekoj fakturi nije ažuriran status, uvek ga možete osvežiti tako što koristite komandu Alt-E, Provera statusa e-fakture. Ova komanda čita tekući status sa SEF i upisuje ga na fakturu.