Projekat E-faktura je od početka opterećen raznim problemima. Aktiviran je bez prave pripreme i sa nedovršenim sistemom. Nažalost, nije poslušan apel da se primena odloži dok se sistem ne dovede u radno stanje. To rezultuje čestim izmenama i sasvim očekivanim problemima u radu.

U ovom tekstu ćemo pisati probleme sa kojima se suočavamo prilikom korišćenja ovog sistema.

22.12.2022.

SEF samo delimično proverava fakture koje se šalju, tako da faktura koja se šalje može biti potpuno neispravna. Primera radi, uopšte se ne proverava da li količina x cena odgovaraju ukupnim iznosima. Tako se na SEF može bez problema poslati ovakva faktura:

13.01.2023.

Sistem je jako usporen, a u jednom periodu nije uopšte funkcionisao. Zvanično objašnjenje je da ne radi pristup za ovlašćena lica, ali po našim informacijama to nije tačno. Mnogi naši korisnici su imali slučaj da pošalju fakturu na SEF, sistem potvrdi uspešan prijem fakture i vrati odgovarajući ID broj, ali se kasnije ispostavi da ta faktura ne postoji na sistemu. Imamo čak primere da je faktura  uspešno poslata na CRF, ali nije na SEF. Ako se proba bilo koja operacija (provera statusa, na primer), dobija se greška:

Pošto faktura očigledno nije evidentirana, jedino rešenje jeste da se skine oznaka da je poslata (Ctrl-F12/Skidanje e-oznake) i ponovno slanje. Dodat je i poseban izveštaj koji proverava sve fakture i daje spisak onih koje nisu ispravne (Alt-E na registratorima/Izveštaji/Provera poslatih faktura).

14.01.2023.

Neki korisnici nam prijavljuju da im se prilikom slanja faktura na SEF javljaju interne greške SEF sistema:

Ovo je greška koju javlja SEF sistem za upravljanje bazom podataka.

24.01.2023.

Neki korisnici su nam prijavili da ne radi provera statusa ulaznih faktura. Za učitavanje statusa ulazne fakture koristimo API poziv /purcshase-invoice koji vraća ovakav odgovor:

a["Status"]             "Seen"                                  
a["InvoiceId"]          1176523                                  
a["GlobUniqId"]         "cc70040e-a31e-4b1e-886a-e3890d730977"  
a["Comment"]            NIL                                     
a["CirStatus"]          "None"                                  
a["CirInvoiceId"]       NIL                                     
a["Version"]            5                                       
a["LastModifiedUtc"]    "2023-01-25T14:21:14.1549581+00:00"     

Od juče za neke ulazne fakture odgovor je ovakav:

a[„Status“]                                     „Approved“
a[„InvoiceId“]                               12108613
a[„GlobUniqId“]                          „b629db52-86f0-407c-951a-f7fd8dddb052“
a[„Comment“]                              NIL
a[„CirStatus“]                               „None“
a[„CirInvoiceId“]                         NIL
a[„Version“]                                   6
a[„LastModifiedUtc“]                1674629115294.9120   

Očigledno je rezultat promenjen i sada se umesto stringa vraća broj (Unix TimeStamp). Nejasno je zašto je ovo izmenjeno i to bez ikakve najave, što je naravno napravilo veliki problem u svim programima. Nove verzije App-a uzimaju u obzir ovu izmenu i konvertuju neispravan podatak.

26.01.2023.

Upit za učitavanje ulaznih faktura iz nepoznatog razloga ne radi. Posle određenog vremenog perioda javlja timeout i prekida rad. Neobično je što se ovo dešava samo na jednom od naših cloud servera, pri čemu svi drugi pozivi rade bez problema. Tražili smo objašnjenje od SEF podrške, ali ga nismo još uvek dobili. Na kraju dana je upit proradio i sada radi bez problema.

03.02.2023.

Proteklih nekoliko dana se masovno dešava da regularno poslata faktura na SEF dobije „mistake“/“greška“ status. U pitanju je greška na SEF-u i mi nažalost ne možemo da utičemo na ovo. Ovakvu fakturu nekad kupac dobije, ali sa upozorenjem:

Došlo je do greške, molimo kontaktirajte prodavca

Kupac ovakvu fakturu ne može da odobri niti odbije.

07.02.2023.

Faktura zaglavi u statusu mistake, ali može da se otkaže. Ako se zatim pošalje ponovo, dobijaju se dve fakture sa istim brojem, ali različitim statusom. Ako je u pitanju avansna faktura, ne može se koristiti u konačnom računu.