Obično se kod Linux servera dešava da se na radnoj stanici dobija pogrešan serijski broj diska od strane servera, pa iz tog razloga na jednu ili više radnih stanica App ulazi u demo mod.

Rešenje ovog problema je da se u APP.INI forsira ispravan serijski broj diska na serveru:

srvsn=1234-5678