Verovatno ste primetili na pocetku skripta za fakture sledece komande:

%COMMAND a := Faktura()
%COMMAND s := Faktura (a, „PV“)
%COMMAND r := Faktura (a, „R“)

Sta se ovde desava? Kao prvo, u promenljivu A se upisuju svi relevantni podaci za tekucu fakturu. Iz takve promenljive se moze uzeti bilo koji od podataka tako sto se navede Faktura (a, „PV“) – ovim se uzima prodajnavrednost fakture. Oznake su slicne kao u pravilima za knjizenje (u stvari,koristi se ista tehnika). Evo sta se sve moze uzeti od podataka za najvaznijadokumenta:

FAKTURE:
a := Faktura ()
ID             // ID fakture
PV             // Prodajna vrednost
APV            // Prodajna vrednost – akciza
BPV            // Prodajna vrednost – BP
XPV            // Prodajna vrednost – CISTA
NV             // Nabavna vrednost
U              // Usluge
R              // Rabat
AR             // Rabat – akciza
BR             // Rabat – BP
XR             // Rabat – CISTI
P              // Porez koji se iskazuje
PP             // Porez koji se placa
D              // Neavansne dod. stavke
DA             // Avansne dod. stavke
VP             // Vidljivi porezi
NP             // Nevidljivi porezi
FP             // Fiktivni porezi
VFP            // Vrednost fiktivnog poreza
VA             // Vrednost svih artikala
RU             // Sopstvene usluge
UD             // Usluge drugih
UM             // Usluge materijal
TR             // Troskovi
TA             // Taksa
REF            // Ref.vrednost
MAG            / Niz magacina
TIP            // Korisceni tip
TAR            // Po tarifama
KON            // Po artiklima
F              // Fakturisano
ZP             // Zaokruzenje poreza
VFT            // Vrednost fakture po tipu
KAS            // Kasa
PA             // Porez na artikle
PU             // Porez na usluge

INTERNE KALKULACIJE:

a := IntNal ()

ID             // ID
V              // Vrednost naloga
PV             // Prodajna vrednost
NV             // Nabavna vrednost
AV             // Vrednost naloga – akcizna
APV            // Prodajna vrednost – akcizna
ANV            // Nabavna vrednost – akcizna
BV             // Vrednost naloga – BP
BPV            // Prodajna vrednost – BP
BNV            // Nabavna vrednost – BP
XV             // Vrednost naloga – CISTA
XPV            // Prodajna vrednost – CISTA
XNV            // Nabavna vrednost – CISTA
RAZ            // Razlika
VP             // Porez vrednost
POR            // Porez niz
OSN            // Osnovice
DOD            // Dodatne stavke
T              // Taksa
KON            // Po artiklima
TAR            // Po tarifama
P              // PP porez iznos
PPP            // Preth.plac.por.
AJM1           // Alt.JM za M1
AJM2           // Alt.JM za M2

ULAZNE KALKULACIJE:

a := Dostavnica()

ID             // ID

V              // Vrednost robe
AV             // Vrednost robe – akcizna
BV             // Vrednost robe – BP
XV             // Vrednost robe – CISTA
R              // Rabat
AR             // Rabat – akcizni
BR             // Rabat – BP
XR             // Rabat – CISTI
P              // PP porez iznos
D              // Dodatni troskovi osnovnog dob.
RAZ            // Razlika u ceni
NV             // Ukupna nabavna vrednost
NV             // Ukupna nabavna vrednost
NVP            // Nab.vred. sa PPP porezom
DOD            // Dodatni troskovi
ADOD           // Akcizni dodatni troskovi
BDOD           // dodatni troskovi – BP
XDOD           // dodatni troskovi – CISTI
PPP            // Preth.plac.por.
PVP            // Prodajna vrednost sa porezom
PV             // Prodajna vrednost
APV            // Prodajna vrednost – akcizna
BPV            // Prodajna vrednost – BP
XPV            // Prodajna vrednost – CISTA
POR            // Niz poreza
VP             // Vrednost poreza
T              // Taksa
VS             // Vrednost u valuti
OS             // Niz osnovica poreza
VD             // Vrednost dobavljaca
TAR            // Po tarifama
KON            // Po kontima
ZN             // Zaokruzenje NC
ZP             // Zaokruzenje PC
REF            // Referentna vrednost
AKC            // Akciza
KOL            // Kolicina

PARTNERI (OSNOVNI PARTNER):

a := Partner (nIdPartnera)

ID             // ID

KD             // Statusi
N              // Naziv
N2             // Naziv 2
A1             // Adresa
A2             //
A3             //
R              // Rabat
TK             // TK
TKR            // registrator TK
T              // Telefon
TR             // Transportni region ID
L              // Limit
K              // Komercijalista ID
IZJ            // Izjava
IZD            // Izjava izdata datuma
RP             // Odlozeno placanje dana
S              // Suspend

PARTNERI (OBJEKAT):

a := Partner (nIdPartnera,,nIdObjekta)

ALT            // ID alternativne adrese – lokacije (0 = osnovni patner)

N              //
N2             //
A1             //
A2             //
A3             //
T              //
TR             //