Zgodno je podeliti skriptove na nekoliko delova pa koristiti GO funkciju:

– za kreiranje send.txt fajla napraviti CSEND-<mag> ili CSENDN-<mag> koji
sadrzhi samo:

csend C:?APP?Opticom?send.txt
GO Slanje u prodavnicu 1

a onda u skriptu Slanje u prodavnicu 1 regulisati nachin na koji se shalju
podaci, znachi za modemsku vezu pozvati, pokrenuti opticom, prekinuti vezu:
(primetiti pause komandu izmedju, koja cheka da korisnik pritisne neshto za
nastavak, nije neophodna, ali je zgodna za dijagnostiku)

RUN C:?APP?Opticom?dial.exe 3 0113547395
RUN pause
RUN C:?APP?Opticom?opticom.exe 3 1 P 1 100
RUN pause
RUN C:?APP?Opticom?hangup.exe 3

za kasu u lokalu, dovoljan je samo treci red, dakle

RUN C:?APP?Opticom?opticom.exe 3 1 P 1 100

Nenade, zgodno bi bilo (ako vec nije tako) da ono csend DOPISUJE u send.txt
podatke, a da se onda u posebnom skriptu za slanje eventualno testira
vrednost opticom.err i ako je == ‘OK’ da se brishe taj send.txt. Nezgodno je
svaki put zvati modemom i chekati na uspostavljanje veze, za lokal je OK i
ovako.