Nova verzija programa App ima podršku za slanje faktura, knjižnih odobrenja i ugovora na web portal RFZO. Za korišćenje je neophodno da se uputi zahtev RFZO za pristup web portalu. Dobija se ime i šifra za pristup koja se unosi u pristupne podatke.

Za korišćenje u App programu neophodno je staviti novu verziju programa i registrovati modul „RFZO portal“. Cena modula za naše korisnike je 70e.

Wings