Neke firme zahtevaju posebne verzije e-faktura. App podržava neke od tih zahteva. Sledi spisak podržanih firmi. Za svaku je navedeno u zagradi koja opcija se bira na partneru (SLANJE FAKT) i koji su uslovi potrebni za slanje e-faktura:

Dosta firmi zahteva GLN broj (Globalni Lokacijski Broj) na fakturi. Radi se o svojevrsnoj šifri lokacije sa koje se roba isporučuje i na koju se roba prima. GLN je prvo potrebno uključiti u elementima partnera (Partneri / Tipovi partnera / Kupci / F4 / Elementi –> uključite GLN).

Posle toga GLN broj unosite na kupcu ili na objektima kupca (mesto isporuke).

Vaš GLN broj se upisuje u sistemskim opcijama u podešavanjima za e-fakture.

Za internu napomenu i broj otpremnice potrebno je uključiti internu napomenu u elementima fakture (Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / Fakture / Elementi faktur –> uključite Int. napomena). Ukoliko se opcija ne nalazi na fakturi iako je uključena u sistemskim opcijama onda je potrebno uključiti je i na samom registratoru u podešavanjima registratora (F4).

Ovo su ostala najvažnija polja i način unošenja u App:

DeliveryLocation.
Broj otpremnice (BT-16, DespatchDocumentReference) – Ovde se automatski upisuje broj otpremnice iz programa. Ali ako želite, možete upisati broj u polje desno od :interne napomene“ i taj podatak se upisuje u ovo polje. Ovaj podatak se ne ispisuje na SEF PDF verziji fakture.

Specijalni korisnici (0-SEF spec)

Ovo su specijalni korisnici za koje SEF nema ispravne podatke. Na primer, SEF u evidenciji ima upisan JBBK, a taj JBBK više nije aktivan. Kada se iuključi ova opcija, program neće automatski menjati podatke za kupca (jer se ne slažu sa SEF podacima).

Mercator (1-Mercator)

– Obavezno je uneti GTIN bar-kodove za sve artikle

– Obavezno treba uneti GLN broj prodavca i kupca (posebno za svaki objekat)

– Obavezno je da se unesu polje za fakturistu – treba popuniti podatke o korisnicima

– U polje „interna napomena“ se mora uneti broj prema njihovom šifarniku:

1 – Faktura – Roba
2 – Faktura – Usluge
3 – Faktura – Investicije
4 – Faktura – kamate
5 – Faktura – Ambalaža
6 – Faktura – Gratis
7 – Faktura – Reklama
8 – Zaduženje/Terećenje – Povrati
9 – Zaduženje/Terećenje – Akcija
10 Zaduženje/Terećenje – Boniteti

– Kada Mercator radi interni obračun, prodavac dobija referencu otpremnice koju treba upisati u polje pored interne napomena na fakturi. Ovaj podatak se upisuje umesto broja otpremnice.

 

Delhaize (2-Delhaize)

– Obavezan je upis imena i prezimena fakturiste – treba popuniti podatke o korisnicima (Ostalo / Korisnici / Pregled korisnika, F4 za unos imena i prezimena)

– Obavezno treba uneti GLN broj prodavca i kupca (posebno za svaki objekat)

– Obavezno je uneti GTIN bar-kodove za sve artikle ili alternativne šifre za sve proizvode

Metro (4-Metro)

– Metro traži da prodavac šalje svoju Metro šifru u podacima – treba upisati u polje „šifra firme“ u sistemskim opcijama.

– Obavezan je GLN broj za mesto isporuke (BT-71)

– Obavezan je broj narudžbenice (BT-13)

– Obavezno je navođenje Metro šifre artikla (BT-156)

– Obavezan je bar-kod za svaki artikal (BT-157)

– Broj računa mora biti manji od 16 karaktera

– Rabat se iskazuje na nivou svakog artikla

– Količina se iskazuje u Metro jedinicama

– U internu napomenu (BT-10) se unosi podatak po Metro specifikaciji

 

Swisslion

Swisslion samo traži korišćenje GLN brojeva kod izrade faktura.

 

Univerexport

– Neophodno je upisati broj porudžbenice

– Obavezan je GLN objekta za isporuku

U interni broj za rutiranje se upisuje šifra ili adresa objekta za isporuku.

– Obavezan je bar-kod artikala

DM (3-Otp)

– Obavezan je broj porudžbenice

– Obavezan je broj otpremnice

– Obavezan je bar-kod artikla

– Obavezan je GLN broj prodavca i kupca

 

LUKOIL (3-Otp)

– Obavezan je broj otpremnice

 

EKO SERBIA (3-Otp)

– Obavezan je broj otpremnice

 

RFZO (5-RFZO)

– Za slanje ovih faktura obavezno je korišćenje SAP šifara koje treba upisati kao alternativne šifre

– U polje BT-18 upisuje se KPP (program ga automatski prepisuje iz ugovora)

 

Lilly (6-Lilly)

– U polje BT-18 upisuje se GLN objekta

 

Sunoko (6-Lilly)

– broj ugovora

– obavezan broj narudžbenice

– broj otpremnice

– U polje BT-18 upisuje se GLN objekta

– u internu napomenu se upisuje broj profakture kad je plaćeno po predračunu

– razni detalji u napomeni

 

Lidl (3-Otp)

– obavezan broj narudžbenice

– obavezan broj otpremnice

– GLN lokacije isporuke

– mesto i poštanski broj mesta isporuke

 

Aksa (3-Otp)

– obavezan broj narudžbenice

– obavezan broj otpremnice

– GLN lokacije isporuke

– mesto i poštanski broj mesta isporuke