Prvo treba uraditi na željenom analitičkom kontu Shift+F8 za neki period, čime se dobija saldo kartica za partnere u GK.

Zatim se za isti period generiše izveštaj “Saldo kartica” u operativi, i uporedi sa onim prvim.