Vođenje zaliha po nabavnim cenama podrazumeva da se dokumenta moraju unositi redom, jer je to jedini način da se ispravno obračuna prosečna nabavna cena. Ukoliko se dokumenta ne unose redom ili se naknadno menjaju ili antidatiraju, mora se povremeno raditi korekcija cena koja sređuje nabavne cene. Sređivanje nabavnih cena se može raditi na ovaj način:

1. Prvi korak u sravnjivanju zaliha treba da bude test baze – kao i za druge slučajeve, ako test baze javlja neku grešku, kontaktirajte nas kako bismo to otklonili. Ovo nije obavezno, naročito ako radite sravnjenje u toku godine.

2. Drugi korak je provera ispravnosti tekućih količina i cena. Uđite u pregled zaliha i izaberite magacin koji sravnjujete (F10). Zatim startujte komandu F8 koja će izračunati podatke o trenutnom stanju i cenama. Pomerite kursor na kolonu KOL.KARTICE i komandom F2 upišite količine u tekuće. Zatim pomerite kursor u kolonu N.C.KARTICE i komandom F2 upišite poslednju nabavnu cenu u tekuću nabavnu cenu.

3. Proverite da li se sve slaže: treba za svaku karticu uporediti da li se ukupan ulaz-izlaz slaže sa trenutnim stanjem. Na primer:

Dokument
Ulaz
Izlaz
NC
uf.1
10
100
if.23
1
100
if.35
5
100
10
6
Po kartici, stanje je 10 x 100 – 6 x 100 = 400. Ako je trenutno na stanju 4 kom x 100 dinara, sve je u redu. Komanda Alt-F8 služi da se otkriju mesta gde ovo nije tačno. Treba zadati interval u kome se kartice proveravaju (obično od početka godine do danas, odnosno do kraja godine); treba izabrati da se testiraju nabavne cene, a ostale parametre ostaviti. Rezultat rada komande je izveštaj o neslaganjima po artiklima po magacinima. Na primer, ako piše da je trenutno stanje 4 x 110 din, program će naći razliku od 40 dinara i to prijaviti. Kako je prethodno urađena komanda F8, ovakvih slučajeva neće biti. Međutim, i dalje se mogu javiti razlike. Na primer:
Dokument
Ulaz
Izlaz
NC
uf.1
10
100
if.23
1
95
if.35
5
95
10
6
U ovom primeru je stanje 10×100 – 6×95 = 430, što nije tačno. Iz kartice se vidi da je greška u tome što izlazne fakture nisu radužene po dobroj ceni. Ovaj problem se može rešiti na dva načina: ili da se na svakoj fakturi ručno popravi nabavna cena, ili da se uradi jedna od korekcija (knjigovodstvena ili globalna). Komanda Alt-F8 će označiti sve artikle koji imaju ovakve razlike, pa treba pogledati kartice artikala i ukoliko postoji ovakav problem, treba uraditi jednu od korekcija nabavnih cena. Pri tom treba biti oprezan i proveriti da li su dokumenta već proknjižena u glavnu knjigu, jer se u tom slučaju menjaju i knjiženja. Postupak treba ponavljati sve dok Alt-F8 ne da prazan rezultat ili veoma mala odstupanja (manji iznosi su normalna pojava kod prosečnih nab.cena zbog zaokruženja).
Postoji još jedan problem koji se može javiti: neispravan kontrolni popis. Na primer:
Dokument
Ulaz
Izlaz
Stanje
NC
uf.1
10
10
100
if.23
1
9
95
pop.2
7
200
if.35
5
95
10
6
Problem sa ovom karticom je što postoji neispravan kontrolni popis. Naime, dok je na stanju bilo 9 komada, evidentiran je popis u kome stoji da je popisano 7 komada. Ukoliko je napisano da je knj.količina 9, a popisana 7, sve je u redu, jer se tako iskazuje manjak, ali u suprotnom program ima informaciju da količinu treba resetovati na 7, pri čemu se pravi greška za dva komada. Zato ovakav popis treba ispraviti ili još bolje izbrisati.
4. Uraditi kontrolni popis u kome se podaci povlače iz sada sređenih zaliha. Ukoliko je sve kako treba, vrednost popisa se slaže sa vrednošću magacina (na primer, Zalihe/Evidencija magacina). Dalje se popis normalno obrađuje.