Ukoliko je uključena sistemska opcija Sis.opcije/Pod.programa/Razno, ŠTAMPA PO VRSTAMA ARTIKALA Ctrl-F5, komande Ctrl-F5 u profakturama i fakturama daju skript p_vpro/p_vfak koji štampaju dokument po vrstama.

Ukoliko želite da ova kombinacija štampa običan skript, imate sledeće mogućnosti:

1. Isključite ovu opciju. Tada se za štampu koristi poseban klasičan skript p_pro3/p_fak4.

2. Na početak skripta za profakturu dodajte:

%SELECT Proizlaz
%SEEK Profak->p_id

za fakturu:

%SELECT Izlaz
%SEEK Faktur->f_id

Takođe je neophodno inicijalizovati sume:

 a := Profaktura()
 pv := s := Profaktura (a, "N_PV")
 osn := Profaktura (a, "OSN")
 r := Profaktura (a, "N_R")
 u := Profaktura (a, "U")
 p := Profaktura (a, "P")
 pa := Profaktura (a, "PA")
 aPor := Profaktura (a, "FP")
 fp := Profaktura (a, "VFP")
 f := Profaktura (a, "F")
 zp := Profaktura (a, "ZP")
 m := Profak->p_mar
 lDev := Profaktura (a, "DEV")