To se dešava kada se zalihe vode po referentnim nabavnim cenama. Onda izveštaj stanje na dan uvek uzima TEKUĆE nabavne referentne cene, umesto sa ulazno/izlaznih dokumenata.