Ova opcija se koristi za automatsko suspendovanje i aktiviranje naloga za pristup web portalu. Program za sve kupce koji imaju unetu šifru za pristup portalu analizira izdate fakture i određuje najnoviju. Ukoliko je od datuma te fakture do današnjeg dana prošlo viŠe od zadatog broja dana, web nalog za tog kupca se suspenduje. Ukoliko je nalog već suspendovan, a napravljena je faktura koja ulazi u broj dana tolerancije, nalog se aktivira (ako je uključena odgovarajuća opcija). Opcija daje izveštaj sa listom partnera koji su suspendovani ili aktivirani.