Tekstovi u novoj BZ se mogu direktno menjati ili dodavati preko linka bz.wings.rs. Onda se izabere link desno „baza znanja“, pa se onda iz spiska kategorija izabere kategorija i konačno tekst. Takođe možete odmah ukucati naziv teksta preko search dijaloga. Kada kliknete na naziv teksta desno se prikazuje preview tog teksta.

bz-1

Sada klikom na naslov teksta desno idete na pregled tog teksta, a ako ste ulogovani, klikom na „Uredi članak“ ulazite u izmenu tog teksta.

bz-2

Sada možete normalno da unosite tekst u editoru, a klikom na desno plavo dugme „Ažuriraj“ izmene se upisuju u bazu. Ispod toga je izbor kategorije u koju upada tekst.

Rad sa editorom

Editor je veoma dobar i ima skoro sve što je potrebno za udoban rad. Tekst se direktno upisuje u HTML formatu, ali ga vidite bez kodova. Ako zatreba, možete videti i direktno HTML, tako što kliknete na tab gore desno „Tekst“. Ovo ponekad zatreba jer se dešava da se postave pogrešno tagovi, pa umesto selektovanog teksta postavi se tag za bold preko celog teksta.  Kada želite da se vratite kliknite na tab „Vidljivo“.

U toolbaru levo je izbor vrste teksta. Običan tekst obavezno treba pisati kao „Pasus“, a za naslove koristite „Header 2“.

Bitna stavka su linkovi. Koristite ikonicu u sredini toolbara Umetni/uredi vezu. Najbolje je da označeite tekst koji treba da se vidi, kliknete na link i onda pejstujete sam link.

U tekst se mogu ubacivati slike. Kliknite na „Dodaj sadržaj“ i dobijate sve već uploudovane slike. Tu kliknite na „Otpremi datoteke“ i izaberite sliku. Kada se završi upload kliknite na „Umetni u članak“. Kada je slika u članku, klikom na nju dobijate mogušnost da joj menjate razne parametre i veličinu. Nemojte ručno raditi resize, bolje je kliknuti na olovku (uredi ) i izabrati Veličina: velika.

Za tekstualne primere i razne tabele treba koristiti „pre“ tag. Selektuje se željeni tekst i iz menija izabere Oblik/Oblici/Blokovi/Pre. Na primer:

IME I PREZIME RADNIKA..............: Aleksandar Zarić 
JMBG...............................: 2410963702021 
Adresa stana.......................: Beograd 
Broj računa i naziv banke..........: 
Radni staž.........................: god:14 mes:00 dan:13 
 
1. OSTVAREN/UKUPAN BROJ SATI U MESECU........: 184/ 184 
   Ostvareni radni sati...................: 184 
    - ostvareni radni sati...............: 184 
1a.KOREKCIJA NETO ZARADE KOR.JAVNIH SREDSTAVA: 
   Osnovna neto zarada....................: 26.000,00 
   Umanjena osnovna neto zarada...........: 25.000,00

Export u PDF

Svaki članak može da se exportuje u PDF. U editoru desno imamo podešavanja exporta. Možemo da setujemo DPI za slike i orjentaciju prikaza. Default DPI za slike je 144, ukoliko su slike na članaku velike pa ne staju na „papir“ onda probati sa nekim većim DPI iznosima. Time se slike smanjuju ali samo za export. Orjentacija je ono Portret ili Landscape i važi za ceo dokument. Podešavanja za PDF se pamte za svaki članak.

 

Promena kategorije i sortiranje

Svaki članak ima kategoriju koja može da se podešava u editoru (ima desno prozor „kategorije“). Međutim, ako želimo na brz način da promenimo kategoriju, to možemo postići i bez ulaska u edit, dovoljno je da na spisku članaka (drvetu) neki članak prevučemo mišem u drugu kategoriju.

Sličan princip se koristi i u slučaju kad želimo da sortiramo članke (promenimo redosled prikaza u drvetu). Mišem napravimo raspored kakav nam odgovara i onda kliknemo na „Snimi sort“. Ovo snimanje može malo da potraje jer se tada renumerišu svi članci.

Opcije move (promena kategorije) i sort, da bi funkcionisale prvo moraju da se uključe. Nalaze se odma ispod drveta i piše „Drag and Drop mode“. Opcije su vidljive samo kad smo ulogovani na WordPress, korisnici to ne vide. Tu se bira da li prevlačenje nekog članka mišem radi move (promenu kategorije) ili sort (promena redosleda). U slučaju da ništa nije selektovano isključen je Drag and Drop mode.