Proizvodnja se moze organizovati na jedan od sledecih nacina:

  1. Prosta proizvodnja – trebovanje i otprema GP se generisu zajedno sa nalogom, svaka izmena naloga menja i trebovanje/otpremu.
  2. Posebno generisanje rebovanja i otpreme GP. Proizvodni nalog ne generise trebovanje i otpremu GP, nego se oni posebno generisu komandama F9/Sh-F9.
  3. Poseban unos trebovanja i otpreme GP. Proizvodni nalog se pravi kao u prethodnom slucaju, ali se trebovanja i otprema proizvoda unose u internim nalozima. Svaki takav nalog se komandom F6 vezuje za proizvodni nalog.
  4. Unosi se radni nalog za svaki proizvod i eventualni poluproizvod. Planirane sirovine se mogu korigovati. Realizacija se unosi preko radnih lista koje sadrze proizvedenu kolicinu proizvoda i tako se generise trebovanje i otprema GP.