/// PRIMER PRENOSA PODATAKA ARTIKLA ///

doc=ART
doc=ART
// oznacava pocetak podataka o jednom artiklu
art=KF52510E07 JZ05
// podatak po kojem se prepoznaje artikal, sifra ili naziv artikla
sif=KF52510E07
// sifra artikla
naz=KF52510E07 JZ05
// naziv artikla
vrs=KF52EKRONOS PATIKE JZ05 žENSKE
// skracenica tipa (5 karaktera) i naziv tipa (30 karaktera) kome pripada
num=KRONOS PATIKE ženske
// naziv numeracije (liste velicina) kojoj pripada cela prethodna vrsta
vpc=          2230.000
// veleprodajna cena
ref=          1440.000
// referentna cena
mpc=          2640.000
// maloprodajna cena
din=          4350.000
// dinarska cena
nap=PAR
// napomena vezana za artikal
por=P18
// skracenica poreza kojem pripada (najcesce „P18  „)
vel=36
// velicina
kod=KF52510E0736
// bar kod, zadnji podatak o artiklu

/// PRIMER DOKUMENTA PRENOSA ///

doc=DOC
doc=DOC
// Prethodna dva reda oznacavaju pocetak dokumenta
tip=P
// „P“ oznacava da se radi o dokumentu prenosa
reg=PBA
// sifra registratora iz koga i u koji se salje dokument
id=3
// broj dokumenta
dat=11.03.06
// datum dokumenta
mag1=VIŠNJ
// sifra magacina iz kojeg izlazi roba
mag2=OUTL
// sifra magacina iz kojeg izlazi roba
par=
// kupac ili dobavljac (u prenosima ne postoji)
pop=             0.000
// procentualno iskazan popust. Koristi se samo kod VP i MP izlaza.
tro=             0.000
// Vrednost troskova. Koristi se samo kod ulaza u svim ostalim dokumentima je
nula.
txt=
// kratka napomena vezana za dokument
beginp
// oznaka za pocetak placanja po nacinima placanja koji su otvoreni u Art-u
GOTOVINA                          0.00
// naziv nacina placanja 1-20 i iznos 21-38  ( Š21-35?.Š37-38? )
CEKOVI                            0.00
MASTER                            0.00
MAESTRO                           0.00
VISA                              0.00
VISA ELEKTRON                     0.00
YUBA                              0.00
DINA                              0.00
VIRMAN                            0.00
endp
// kraj liste placanja po nacinima placanja
begin
// pocetak stavki artikala
KF52930B01     KF52930B01 JZ05                                 1.000
0.00043             2640.000             0.000             0.000
// 1-15 karaktera je sifra artikla / 16-50 naziv / 51-68 kolicina ( Š51-64
celobrojna?.Š66-68 decimalna? )
// / 69-86 ne koristi se (uvek nula) ( Š69-82 cel.?.Š84-86 dec.? ) / 87-91
velicina artikla
// / 92-109 cena ( Š92-105?.Š107-109? ) / 110-127 ne koristi se (uvek nula) (
Š110-123?.Š125-127? )
// / 128-145 ne koristi se (uvek nula) ( Š128-141?.Š143-145? )
KF52930E03     KF52930E03 JZ05                                 1.000
0.00036             1560.000             0.000             0.000
KF52555B02     KF52555B02  JZ05                                1.000
0.00044             2000.000             0.000             0.000
end
// kraj stavki artikala i kraj dokumenta

/// PRIMER IZLAZNOG DOKUMENTA ///

doc=DOC
doc=DOC
// Pocetak dokumenta
tip=I
// „I“ oznacava da se radi o izlaznom dokumentu
reg=RP_OL
// sifra registratora iz koga i u koji se salje dokument
id=5
// broj dokumenta
dat=08.03.06
// datum dokumenta
mag1=OUTL
// sifra magacina iz kojeg izlazi roba
mag2=
// kod izlaznog dokumenta sifra drugog magacina je uvek “     “
par=
// kupac ili dobavljac (u maloprodajnom izlazu ne postoji jer je kupac fizicko
lice, tj. nepoznat)
pop=             0.000
// procentualno iskazan popust. Koristi se samo kod VP i MP izlaza.
tro=             0.000
// Vrednost troskova. Koristi se samo kod ulaza u svim ostalim dokumentima je
nula.
txt=
// kratka napomena vezana za dokument
beginp
// oznaka za pocetak placanja po nacinima placanja koji su otvoreni u Art-u
GOTOVINA                          0.00
// naziv nacina placanja 1-20 i iznos 21-38  ( Š21-35?.Š37-38? )
CEKOVI                            0.00
MASTER                            0.00
MAESTRO                           0.00
VISA                              0.00
VISA ELEKTRON                     0.00
YUBA                              0.00
DINA                              0.00
VIRMAN                            0.00
endp
// kraj liste placanja po nacinima placanja
begin
// pocetak stavki artikala
KF52510E07     KF52510E07 JZ05                                 1.000
0.00036             2640.000             0.000             0.000
// 1-15 karaktera je sifra artikla / 16-50 naziv / 51-68 kolicina ( Š51-64
celobrojna?.Š66-68 decimalna? )
// / 69-86 ne koristi se (uvek nula) ( Š69-82 cel.?.Š84-86 dec.? ) / 87-91
velicina artikla /  92-109 cena ( Š92-105?.Š107-109? )
// / 110-127 ne koristi se (uvek nula) ( Š110-123?.Š125-127? ) / 128-145 ne
koristi se (uvek nula) ( Š128-141?.Š143-145? )
KF52310E04     KFE MOONLIGHT HI/04E                           10.000
0.00037             2800.000             0.000             0.000
KF52300E06     KF52300E06 JZ05                               999.000
0.00036             2560.000             0.000             0.000
KF51315E02     KF51315E02 CUBO                                 1.000
0.00038             2140.000             0.000             0.000
end
// kraj stavki artikala i kraj dokumenta

/// PRIMER NIVELACIJE ///

doc=DOC
doc=DOC
// Pocetak dokumenta
tip=N
// „N“ oznacava da se radi o nivelaciji
reg=NIKNE
// sifra registratora iz koga i u koji se salje dokument
id=10
// broj dokumenta
dat=13.10.06
// datum dokumenta
mag1=KNEZ
// sifra magacina za koji je radjena nivelacija
mag2=
// kod nivelacije sifra drugog magacina je uvek “     “
par=
// kupac ili dobavljac (u nivelaciji ne postoji)
pop=             0.000
// procentualno iskazan popust. Koristi se samo kod VP i MP izlaza.
tro=             0.000
// Vrednost troskova. Koristi se samo kod ulaza u svim ostalim dokumentima je
nula.
txt=
// kratka napomena vezana za dokument
beginp
// oznaka za pocetak placanja po nacinima placanja koji su otvoreni u Art-u
GOTOVINA                          0.00
// naziv nacina placanja 1-20 i iznos 21-38  ( Š21-35?.Š37-38? )
CEKOVI                            0.00
MASTER                            0.00
MAESTRO                           0.00
VISA                              0.00
VISA ELEKTRON                     0.00
YUBA                              0.00
DINA                              0.00
VIRMAN                            0.00
endp
// kraj liste placanja po nacinima placanja
begin
A42019CRNA     žENSKI DUX ACG 42019 PL2006                     5.000
0.000               1100.000          1000.000             0.000
// 1-15 karaktera je sifra artikla / 16-50 naziv / 51-68 kolicina ( Š51-64
celobrojna?.Š66-68 decimalna? )
// / 69-86 ne koristi se (uvek nula) ( Š69-82 cel.?.Š84-86 dec.? ) / 87-91 ne
koristi se (velicina artikla)
// /  92-109 nivelisana (nova) cena ( Š92-105?.Š107-109? ) / 110-127 prethodna
(stara) cena ( Š110-123?.Š125-127? )
// / 128-145 ne koristi se (uvek nula) ( Š128-141?.Š143-145? )
end
// kraj stavki artikala i kraj dokumenta

/// PRIMER POPISA ///

doc=DOC
doc=DOC
// Pocetak dokumenta
tip=O
// „O“ oznacava da se radi o popisu
reg=P_BUL
// sifra registratora iz koga i u koji se salje dokument
id=7
// broj dokumenta
dat=13.10.06
// datum dokumenta
mag1=BULEV
// sifra magacina za koji je radjen popis
mag2=
// kod popisa sifra drugog magacina je uvek “     “
par=
// kupac ili dobavljac (u popisu ne postoji)
pop=             0.000
// procentualno iskazan popust. Koristi se samo kod VP i MP izlaza.
tro=             0.000
// Vrednost troskova. Koristi se samo kod ulaza u svim ostalim dokumentima je
nula.
txt=
// kratka napomena vezana za dokument
beginp
// oznaka za pocetak placanja po nacinima placanja koji su otvoreni u Art-u
GOTOVINA                          0.00
// naziv nacina placanja 1-20 i iznos 21-38  ( Š21-35?.Š37-38? )
CEKOVI                            0.00
MASTER                            0.00
MAESTRO                           0.00
VISA                              0.00
VISA ELEKTRON                     0.00
YUBA                              0.00
DINA                              0.00
VIRMAN                            0.00
endp
// kraj liste placanja po nacinima placanja
begin
KF61500B02     KF61500B02 PL06                                10.000
5.000B              1919.260             0.000             0.000
// 1-15 karaktera je sifra artikla / 16-50 naziv / 51-68 nova kolicina ( Š51-64
celobrojna?.Š66-68 decimalna? )
// / 69-86 stara kolicina ( Š69-82 cel.?.Š84-86 dec.? ) / 87-91 ne koristi se
(velicina artikla)
// /  92-109 cena ( Š92-105?.Š107-109? ) / 110-127 ne koristi se (uvek nula) (
Š110-123?.Š125-127? )
// / 128-145 ne koristi se (uvek nula) ( Š128-141?.Š143-145? )
end
// kraj stavki artikala i kraj dokumenta