Kad se kreira obračun, u polje pored broja obračuna se NIKAKO ne unosi nikakva oznaka, osim kad se isplata radi u više delova!